اطلاعیه فروشگاه

از تخفیفات ویژه ما بهره مند شوید.

دانلود کامل ترین گزارش کارآموزی نیروگاه گازی (مناسب برای رشته برق قدرت و مکانیک)

گزارش کارآموزی نیروگاه گازی فردوسی مشهد

این گزارش کارآموزی برای رشته مهندسی برق قدرت و مکانیک مناسب میباشد.

کامل ترین گزارشی که از یک نیروگاه گازی پیدا خواهید کرد.

فایلی که دانلود خواهید کرد شامل گزارش کارآموزی نیروگاه گازی فردوسی مشهد با قابلیت ویرایش و فرمت ورد  (word) و در 70 صفحه می باشد.

فهرست مطالب..................................................................................................................و

فهرست شکلها.....................................................................................................................ط

فصل اول............................................................................................................................ 1

اطلاعات مکان كارآموزي.............................................................................................................. 1

1 - 1 .مشخصات واحد صنعتی......................................................................................................... 2

1 - 2 .آدرس محل کارآموزی.......................................................................................................... 2

1 - 3 .نام و نوع و میزان تولید محصول.......................................................................................... 2

1 - 4 .پرسنل و چارت سازمانی....................................................................................................... 3

فصل دوم...................................................................................................................... 9

معرفی خط تولید............................................................................................................... 9

2 - 1 .تعاریف، اصطلاحات و روند تولید الکتریسیته................................................................................... 10

فصل سوم...................................................................................................................... 14

مطالعهي تجهیزات و دستگاهها................................................................................................. 14

3 - 1 .کد شناسایی )آدرس دهی( نیروگاه......................................................................................... 15

3 - 2 .ساختار کد شناسایی....................................................................................................... 15

3 - 3 . استفاده از کدهای شناسایی................................................................................. 18

3 - 4 .مقدمه ای بر توربین گاز................................................................................... 19

3 - 5 .طراحی عمومی توربین گاز................................................................................... 19

3 - 6 .محور.......................................................................................................... 21

3 - 7 .حاملهای پرهی ثابت و پایههای آنها............................................................................... 21

3 - 8 .محفظههای احتراق............................................................................................... 22

3 - 9 .نمایش و نصب..................................................................................................... 25

3 - 10 . مجموعهی پرههای ثابت کمپرسور..................................................................... 26

3 - 11 .پره های ثابت کمپرسور......................................................................................... 27

3 - 12 .پره های متحرک کمپرسور....................................................................................... 29

3 - 13 .دیفیوزر خروجی کمپرسور.......................................................................................... 30

3 - 14 .گلندهای محورکمپرسور.................................................................................. 30

3 - 15 .پوشش فشار................................................................................................... 32

3 - 16 .مجموعهی مشعل برای سوخت گاز و مایع....................................................................... 32

3 - 17 . پرههای ثابت توربین.......................................................................................... 34

3 - 18 .پرههای متحرک توربین.................................................................................. 35

3 - 19 .پوستهی مرکزی............................................................................................. 37

3 - 20 .پوستهی داخلی........................................................................................... 38

3 - 21 .ورودی کمپرسور..................................................................................... 40

3 - 22 .پوستهی خروجی اگزوز.............................................................................. 40

3 - 23 .دیفیوزر گاز خروجی.................................................................................... 40

3 - 24 .هوای خنککاری و آببندی............................................................................. 42

3 - 25 .محل یاتاقان توربین.............................................................................. 43

3 - 26 .گردانندهی هیدرولیکی.............................................................................. 44

3 - 27 .گردانندهی دستی.................................................................................... 45

3 - 28 .محور میانی........................................................................................... 46

3 - 29 .سیستم هوای ورودی....................................................................................... 47

3 - 30 .سیستم ضد یخ زدگی............................................................................... 49

3 - 31 .سیستم پالس جت..................................................................................... 49

3 - 32 .دمپر................................................................................................ 50

3 - 33 .محوطهی تعمیرات.......................................................................... 51

3 - 34 .سیستم بلوآف...................................................................................... 51

3 - 35 .اصول عملکرد سیستم بلوآف.......................................................................... 53

3 - 36 .نحوهی تحریک و عملکرد شیرهای بلوآف............................................................ 53

3 - 37 .سیستم روغن بالابرنده و روانکاری.................................................................. 55

3 - 38 .تانک روغن روانکاری........................................................................... 55

3 - 39 .پمپ های روغن روانکاری........................................................................ 57

فصل چهارم................................................................................................ 58

نتیجهگیري و جمعبندي..................................................................................... 58

4 - 1 .جمع بندی و نتیجه گیری........................................................................... 59

مراجع....................................................................................................... 60

فهرست شکلها

شکل 1 - 1 تصویر هوایی نیروگاه فردوسی مشهد......................................................................... 3

شکل 1 - 2 نمای کلی نیروگاه فردوسی مشهد............................................................................ 3

شکل 1 - 3 چارت سازمانی و تعداد پرسنل نیروگاه فردوسی مشهد......................................................... 4

شکل 2 - 1 مخازن اصلی سوخت گازوئیل............................................................................ 11

شکل 2 - 2 فیلتر گاز طبیعی قبل از ورود به توربین................................................................... 13

شکل 3 - 1 شماتیکی از توربین، کمپرسور و ژنراتور.................................................................... 19

شکل 3 - 2 برش طولی توربین گاز V94.2 ........................................................................... 20

شکل 3 - 3 برش عرضی توربین به همراه محفظههای احتراق...................................................... 23

شکل 3 - 4 محفظهی احتراق.......................................................................................... 24

شکل 3 - 5 نمایش پایههای مجموعهی توربوکمپرسور و نحوهی نصب آن.................................................. 26

شکل 3 - 6 مجموعهی پرههای ثابت کمپرسور............................................................................ 27

شکل 3 - 7 پرههای ثابت کمپرسور.............................................................................. 28

شکل 3 - 8 پرههای راهنمای ورودی.............................................................................. 28

شکل 3 - 9 پرههای متحرک کمپرسور............................................................................. 29

شکل 3 - 10 دیفیوزر کمپرسور..................................................................................... 30

شکل 3 - 11 گلندهای محور کمپرسور.............................................................................. 31

شکل 3 - 12 مشعل سوخت.......................................................................................... 33

شکل 3 - 13 شماتیکی از پر های ثابت توربین.................................................................. 34

شکل 3 - 14 پرههای متحرک توربین............................................................................ 36

شکل 3 - 15 نحوهی خنککاری پرههای ردیف اول توربین........................................................ 36

شکل 3 - 16 پوستهی مرکزی.................................................................................. 73

شکل 3 - 17 شماتیک پوستهی داخلی............................................................................ 39

شکل 3 - 18 شماتیکی از پوستهی اگزوز.......................................................................... 41

شکل 3 - 19 شماتیکی از دیفیوزر گاز خروجی................................................................... 42

شکل 3 - 20 نحوهی خنککاری پرههای توربین.................................................................. 43

شکل 3 - 21 مکان یاتاقان توربین.......................................................................... 44

شکل 3 - 22 شماتیک گردانندهی هیدرولیکی.................................................................... 45

شکل 3 - 23 شماتیک شفت میانی و گردانندهی دستی............................................................. 46

شکل 3 - 24 شماتیکی از سیستم هوای ورودی...................................................................... 52

شکل 3 - 25 لولههای بلوآف....................................................................................... 54

شکل 3 - 26 تجهیزات سیستم روغن روانکار و بالابرنده.............................................................. 56

فصل اول

اطلاعات مکان كارآموزي

1 - 1 .مشخصات واحد صنعتی

نیروگاه گازی فردوسی مشهد واقع در کیلومتر 15 جادهی مشهد-قوچان یکی از نیروگاههای ایران و با ظرفیت

نامی 954 مگاوات ) 6 واحد گازی 159 مگاواتی( میباشد. سوخت اصلی این نیروگاه، گاز طبیعی و سوخت

پشتیبان، نفت گاز )گازوئیل( است. ساخت نیروگاه فردوسی از سال 1383 شروع و واحدهای آن به تدریج وارد

مدار شد. واحد اول فروردین 1386 ، واحد دوم تیر 1386 ، واحد سوم بهمن 1386 ، واحد پنجم خرداد 1387

و سرانجام بخش گاز نیروگاه در 19 مهر 1387 وارد مدار شد.

این نیروگاه با سرمایهگذاری بخش خصوصی به ارزش 400 میلیارد تومان، در قالب طرح ساخت- مالکیت-

بهرهبرداری 1 و در زمینی به مساحت 52 هکتار احداث شد. از 380 میلیون یورو که در این پروژه سرمایهگذاری

شد، 150 میلیون یورو از آن توسط گروه مپنا صورت گرفت. این نیروگاه در آینده به 3 واحد بخار مجهز و

به سیکل ترکیبی تبدیل خواهد شد، لذا در برخی رسانهها با نام نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی نیز خوانده

میشود.

1 - 2 .آدرس محل كارآموزي

همانطور که در بخش قبل گفته شد، نیروگاه گازی فردوسی مشهد در کیلومتر 15 جادهی مشهد-قوچان و

جنب نیروگاه توس قرار دارد. تصویر هوایی مکان قرارگیری نیروگاه فردوسی مشهد و نمای کلی نیروگاه به

ترتیب در شکلهای 1 - 1 و 1 - 2 نمایش داده شده است.


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,800 تومان
(شامل 5% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 4,000 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
karamoozi_1690107_5885.zip6.7 MB